乐动体育买足球

 tham dự | thời gian:2023-05-30 04:52:18

Chiều 5/11, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại Hồ Tây, khu vực đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài xuất hiện tình trạng cá chết nhiều, chủ yếu là cá mè loại nhỡ. Theo cơ quan có trách nhiệm, cá bị chết do thay đổi thời tiết lúc giao mùa.

Bất ngờ nguyên nhân cá chết nổi khắp Hồ Tây - 1

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, chiều 5/11, số lượng cá chết ở hồ Tây khá nhiều, trôi dạt vào bờ hồ, phía đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài. Ảnh: Trường Phong

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Bất ngờ nguyên nhân cá chết nổi khắp Hồ Tây - 2

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Lượng cá chết chủ yếu là cá mè nhỡ. Ảnh: Trường Phong

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Bất ngờ nguyên nhân cá chết nổi khắp Hồ Tây - 3

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Tình trạng cá chết ở Hồ Tây đã kéo dài cả tháng nay, có những ngày thu được cả trăm kilogam. Cũng có thời điểm cá chết rải rác, xuất hiện ít. Ảnh: Trường Phong

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Bất ngờ nguyên nhân cá chết nổi khắp Hồ Tây - 4

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Mới đây, thành phố đã giao các Sở chuyên môn như Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng phối hợp với quận Tây Hồ tìm hiểu nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết kéo dài nhiều ngày ở hồ Tây. Ảnh: Trường Phong

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Bất ngờ nguyên nhân cá chết nổi khắp Hồ Tây - 5

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Theo lý giải ban đầu của Công ty Thoát nước Hà Nội, nguyên nhân sơ bộ có thể thấy số lượng cá chết chủ yếu là cá mới được phóng sinh vào hồ, bị chết do thay đổi thời tiết trong thời điểm giao mùa. Ảnh: Trường Phong

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Bất ngờ nguyên nhân cá chết nổi khắp Hồ Tây - 6

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, hiện vẫn có tình trạng nước thải theo nước mưa đổ xuống Hồ Tây, dấy lên nghi ngại về việc ô nhiễm nước hồ gây ra tình trạng cá chết. Ảnh: Trường Phong

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Bất ngờ nguyên nhân cá chết nổi khắp Hồ Tây - 7

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Tính đến ngày 5/11, tình trạng cá chết ở hồ Tây đã kéo dài cả tháng. Có những ngày cao điểm thu được cả tạ cá chết, nhưng cũng có những ngày cá chết rải rác, không nhiều. Ảnh: Trường Phong

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Bất ngờ nguyên nhân cá chết nổi khắp Hồ Tây - 8

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong cho thấy, tình trạng cá chết ở hồ Tây chiều 5/11 khá nhiều, xuất hiện khắp mặt hồ khu vực phía đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài. Ảnh: Trường Phong

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Bất ngờ nguyên nhân cá chết nổi khắp Hồ Tây - 9

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Theo quận Tây Hồ, quận đang kiến nghị thành phố có văn bản thống nhất đầu mối quản lý hồ Tây, giao về cho quận để tiện quản lý, khai thác Hồ Tây. Ảnh: Trường Phong

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Bất ngờ nguyên nhân cá chết nổi khắp Hồ Tây - 10

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ

Cá chết ở Hồ Tây chiều 5/11, xuất hiện cả những con cá trê rất lớn chết nổi trên mặt nước. Ảnh: Trường Phong

ấtngờnguyênnhâncáchếtnổikhắpHồTâ đứng đầu: 389bước lên: 45